Komentarze

Czy kable kilku budynków można podłączyć do jednego uziemienia?

Czy kable kilku budynków można podłączyć do jednego uziemienia?

Pytanie:

<>

Odpowiedź: tak, pod warunkiem, że elektroda uziemiająca ma rezystancję co najwyżej 100 omów.

Elektroda uziemiająca pomaga rozproszyć wstrząsy elektryczne w ziemi i uniknąć ryzyka porażenia prądem. Ze względów bezpieczeństwa ważne jest, aby dokładnie przemyśleć przed każdą operacją. Z góry możliwe jest podłączenie kabli z kilku budynków do jednego uziemienia. Ale bądź ostrożny, zgodnie z obowiązującymi normami, ziemia musi mieć rezystancję co najwyżej równą 100 omów. Aby upewnić się, że warunki są spełnione, i biorąc pod uwagę to bardzo konkretne żądanie, konieczne będzie skontaktowanie się z profesjonalnym elektrykiem, aby upewnić się, że wszystko jest w porządku. W każdym razie najlepiej jest mieć uziemienie dla każdego budynku, szczególnie dla starych mieszkań.

Wymiana gniazdka elektrycznego Nasze praktyczne filmy na temat majsterkowania